Privathet

Att beställa Playseats produkter online är designat att vara så lätt som möjligt, och ändå tillåta maximal sekretess och privathet av alla dina detaljer.

KRYPTERING
Det är kritiskt att okrypterade kreditkorts detaljer inte sparas på våra servrar, och skickas endast i krypterat format. Krypteringsteknologierna vi använder är SSL och PGP.

För mera information om teknologierna, se http://www.pgp.com för information om PGP och http://info.ssl.com för mer information om SSL.

INSAMLANDE AV ANONYM INFORMATION
Vi samlar automatiskt in allmän information om om traffik på webbsidan (såsom hur många som har besökt sidan, de mest populära sidorns osv.). Den här informationen samlas in till ett aggregerat resultat för att kunna bedöma vår service och affärspraktiker i ett försök att erbjuda en optimal shopping service.

Vi kan dela med oss opersonlig, aggregerad information med andra Playseats divisioner, våra partners eller produktförsäljare för undersökningsändamål. We identifierar aldrig kunder eller  besökare, och vi delar inte ut information om deras inköp, men vi kan berätta hur många kunder som köpt en viss vara eller hur många som använten viss service som att gå med på e-postlistan.

SAMLANDET AV PERSONLIG INFORMATION
Vi samlar personlig information som du skickar för att skicka din beställning eller som en del av ett inlägg i en tävling eller produktrecension. Vi avslöjar inte personlig information för något annat ändamål.

ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION
Vi använder personlig information som du förmedlat för att processera och leverera din beställlning. Vi överlämnar personlig information såsom din leveransadress till en leverantör (en kurir) som du valt då du skickade din beställning. Vi sparar också detaljerna av din beställning i ett säkert offline system som INTE är kopplat till internet. Det här är så för att vi ska ha en uppteckning av din beställning om du skulle önska returnera eller byta ut varan senare.

Under inga omständigheter kommer Playseats Online att sälja eller få betalt för att licensera eller förmedla din personliga information.

COOKIES
För ökad bekvämlighet använder vi ett “cookie” system på vår webbsida. En “cookie” är en liten fil som placeras på kundens datorsom låter sidan spara information. Den här informationen låter oss göra vår sida enklare att använda. Cookies låter våra servrar hålla reda på kunddetaljer mellan besök till sidan. Informationen som sparas i cookien innehåller den data som förmedlas under registreringsprocessen. Den här informationen är endast tillgänglig online när kunden fyller i sitt användarnamn och lösenord. Annan information som spara i cookien är bl.a. Trafik på webbsidan. Det här är inte för att identifiera individuella detaljer,  utan samlas endast i aggregerade anonyma resultat för att kunna evaluera och förbättra vår shopping service för våra kunder.

Kreditkortsinformation sparas aldrig i cookien

PRIVATHET
Personlig information såsom adress, telfonnummer osv. är bara tillgängligt efter att ha slått in användarnamn och lösenord. Du måste logga in för att kunna kolla din beställnings status, se/redigera registreringsdetaljer eller beställa online.

När du en gång loggat in hålls ditt konto öppet tills du stänger av browsern.

EPOST ADDRESSER
Vi sparar din epost adress om du: skickar oss en förfrågan; placerar en beställning eller abonnerar på en epostlista. Din epost adress används till det ändamål du ger tillåtelse för och för statistisk information.

De avslöjas inte för några andra ändamål.

SKRÄPPOST
Vi kommer aldrig att medvetet skicka elektroniska meddelanden åt dig utan din tillåtelse. För mera information om 'Spam Act 2003', besök Australiens regerings webbsida: http://www.dcita.gov.au/communications_and_technology/policy_and_legislation/spam

KREDITKORT
Okrypterad kreditkortsinformation sparas INTE på våra servrar. När du lägger in en beställning  krypterar vår webbsida informationen, och skicakr den till vårt kontorsystem. Det här systemet sitter inte fast i internet.

TREDJE PARTER
Playseats Shop säljer aldrig personlig eller anonym information till tredje parter. Vår affärer med tredje parters tjänstleverantörer har strikt sekretess och följer ABCs Editorial Policy.

FEEDBACK OCH KLAGOMÅLS HANTERINGSPROCESS
Playseats Shop välkomnar feedback och behandlar alla klagomål direkt. Skriv oss med kontaktinformationen som är presenterad på följande sida:
http://www.playseat.com/shop/index.php/contacts.

SINNESFRID
Vi använder dine detaljer och beställningsinformation, inklusive postadresser och telefonnummer, endast för att fullfölja din beställning och informera dig om beställningens status.